Europan Maribor

predmet: Stanovanjska soseska s spremljajočim programom.
status: mednarodni natečaj [2003]

lokacija: Maribor [SLO]
avtorstvo: Anton Žižek u.d.i.a., Marjan Poboljšaj u.d.i.a.
sodelovanje: obdelava risb

Dominikanski samostan

predmet: Prenova Dominikanskega samostana na Ptuju v kulturni center
status: natečaj [2010], 2. nagrada

lokacija: Ptuj [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a., (v sodelovanju z AKKA d.o.o.)
sodelovanje: projektant

Nabrežje Ptuja

predmet: Ureditev nabrežja v starem delu mesta Ptuj 
status: natečaj [2009], 2. nagrada

lokacija: Ptuj [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a., Peter Karba u.d.i.a.
sodelovanje: soavtorstvo

Bavarski dvor 2

predmet: Večnamenska stolpnica
status: natečaj [2008], 3. nagrada

lokacija: Ljubljana [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a.
sodelovanje: projektant

Severna mestna vrata

predmet: Večnamenska stolpnica
status: natečaj [2007], priznanje za urbanizem

lokacija: Ljubljana [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a.
sodelovanje: projektant