Plaža v Strunjanu

predmet: Ureditev plaže
status: idejni načrt [2017]

lokacija: Strunjan [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant

Hiša H

predmet: Enostanovanjska hiša
status: izvedbeni načrt [2017]

lokacija: Ljubljana [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant