Hertz arhitektur

#27 O arhitekturi jugoslovanskega socializma med leti 1948 in 1980

O otvoritvi razstave Towars a concrete utopia, architecture in Yugoslavia v newyorški MoMA.

https://radiostudent.si/kultura/hertz-arhitektur/hertz-arhitektur-27

soavtorstvo: Andrej Strehovec