Hertz arhitektur

#03 Hiša, vredna tolika kot evro

Radio Študent, Hertz arhitektur #03, 2015: 30 minutna radijska oddaja. Nova stavba Evropske centralne banke.

https://radiostudent.si/kultura/hertz-arhitektur/hi%C5%A1a-vredna-toliko-kot-evro