Ostalo

AYN RAND: Izvir

Radio Študent, Nove pisarije, 2010: 30 minutna radijska oddaja. Recenzija knjige Izvir [Ayn Rand]