Enota

Tetusa resort

predmet: Kompleks z bazeni, hotelom in zdravstvenim centrom.
status: idejni načrt [2015]

lokacija: Izmir [TR]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant