Studio Abiro

Stanovanjsko naselje Brinje

predmet: Niz treh dvostanovanjskih hiš in eno enostanovanjsko hišo.
status: izvedeno [2012]

lokacija: Brinje [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a.
sodelovanje: projektant