Enota

Podbreg 3

predmet: Večstanovanjska hiša
status: izvedbeni načrt [2018]

lokacija: Kranjska Gora [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant