Ostalo

O. Š. Frana Albrehta

predmet: Osnovna šola s športno dvorano
status: izvedbeni načrti [2014]

lokacija: Kamnik [SLO]
avtorstvo: Primož Hočevar u.d.i.a. (Atelje Hočevar d.o.o.)
sodelovanje: projektant