Enota

Hiša Š

predmet: Enostanovanjska hiša
status: izvedbeni načrt [2016]

lokacija: Velenje [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant