Enota

Hotel Bernardin

predmet: Prenova sob obstoječega hotela Bernardin
status: izvedbeni načrt [2016]

lokacija: Piran [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant