Enota

Histrion Spa

predmet: Prenova bazenov s spremljevalnim programom v pritličju obstoječega hotela Histrion.
status: izvedbeni načrti [2015]

lokacija: Piran [SLO]
avtorstvo: Dean Lah u.d.i.a., Milan Tomac u.d.i.a.
sodelovanje: projektant