Superform

Europan Maribor

predmet: Stanovanjska soseska s spremljajočim programom.
status: mednarodni natečaj [2003]

lokacija: Maribor [SLO]
avtorstvo: Anton Žižek u.d.i.a., Marjan Poboljšaj u.d.i.a.
sodelovanje: obdelava risb