Studio Abiro

Celovita ureditev območja Cukrarne

predmet: Celovita ureditev območja Cukrarne (sklop upravnih objektov)
status: natečaj [2009], 3. nagrada

lokacija: Ljubljana [SLO]
avtorstvo: Matej Blenkuš u.d.i.a., Miloš Florijančič u.d.i.a., Peter Karba u.d.i.a.
sodelovanje: soavtorstvo