Predstavitev

Peter Karba je arhitekt in publicist.

V času študija pridobiva prve izkušnje v biroju Superform.
Po diplomi je kot projektant sodeloval z večimi arhitekturnimi biroji (A°Biro, Enota … ) pri večih vidnejših projektih. Strokovni izpit opravi leta 2012.

Od leta 2005 sodeluje z Radiem Študent. Od leta 2009 do 2014 ureja pogovorno oddajo Milo rase vitica, vitica življenja mila. Od leta 2015 ureja oddajo Hertz arhitektur. Svoje prispevke je objavljal tudi v publikacijah Kino!, Hiše, Outsider in v spletnem mediju Airbeletrina.

Od leta 2012 do 2014 je kot strokovnjak iz prakse izvajal predmeta Stavbarstvo I in Stavbarstvo II na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru.

Z revijo Razpotja sodeluje od leta 2013, ko objavi recenzijo romana Noriško kraljestvo, Beli panter. Član uredništva revije je od začetka leta 2019.
Od junija leta 2019 sodeluje z birojem Trošt Krapež arhitektura.